BELGELER YENİ
*KBU Erasmus+ Code: TR KARABUK01
 
ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMLARI GEREKLİ EVRAKLAR/ERASMUS+ EXCHANGE PROGRAMMES NECESSARY DOCUMENTS
 
Erasmus+ Giden Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Belgeleri (SMS)/Documents for Erasmus+ Outgoing Students Mobility for Studies (SMS)


Hareketlilik ÖNCESİ Hazırlanması Gereken Belgeler:
*Lütfen aşağıdaki belgeleri seçerken Fakülte, Yüksekokul ya da Enstitünüze göre birini seçiniz. / When choosing the documents below, please select one according to your Faculty, School or Institute.


Recognition Sheets (Learning Agreement) Erasmus+(Acceptance Letter
 1. Recognition Sheet for Faculty and Vocational School - İngilizce
 2. Recognition Sheet for Faculty and Vocational School - Türkçe
 3. Recognition Sheet for Institute - İngilizce 
 4. Recognition Sheet for Institute - Türkçe
 1. Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)
 1. Erasmus+ Öğrenim Kabul Belgesi (Acceptance Letter)
Ders Saydırma Dilekçesi /Course Recognition Form Erasmus+ Öğrenim Hibe Sözleşmesi /Grant Agreement EK HİBE TALEP FORMU
 1. Yönetim Kurulu - Ders Saydırma Dilekçesi (Fakülteler için) (Course Recognition Form) (For Faculties)
 2. Yönetim Kurulu - Ders Saydırma Dilekçesi (Enstitüler için) (Course Recognition Form) (For Institutes)
 1. Erasmus+ Öğrenim Hibe Sözleşmesi (Grant Agreement) - İngilizce
 2. Erasmus+ Öğrenim Hibe Sözleşmesi (Grant Agreement) - Türkçe
 1. Özel İhtiyaç Desteği Ek Hibe Talep FormuHareketlilik SIRASINDA Hazırlanması Gereken Belgeler

1) Varış Teyidi (Certificate of Arrival)

Hareketlilik SONRASINDA Hazırlanması Gereken Belgeler

1) Katılım Sertifikası (Certificate of Attendance)

2) Karşı Üniversitenin Transkript Belgesi/ Transcript of Receiving University  
*(receiving university will prepare it.)

Erasmus+ Giden Öğrenci Öğrenim Hareketliliği EKLE-SİL Belgeleri (SMS)/ADD-DROP Documents for Erasmus+ Outgoing Students Mobility for Studies (SMS)

Ekle- Sil Genel Bilgilendirme

Hareketlilik SIRASINDA Hazırlanması Gereken Belgeler 2
*Lütfen aşağıdaki belgeleri ekle sil yaptıysanız kullanın. / Please use the following documents if you have added or deleted courses.


1) During The Mobility
2
) Changes in Recognition Sheet (RS)
(*aşağıdan size uygun olanı doldurunuz)
3) Recognition Sheet (Last Version)


Fakülte ve Yüksekokul Öğrencileri için/Changes in RS For Faculties

Enstitü Öğrencileri İçin /Changes in RS for Institutes

Sadece Karabük Üniversitesinde Ders Değişikliği varsa;
 1.  Changes in Recognition Sheet-Sadece KBU'da Değişiklik varsa kullanılacak form-Fakülte ve Yüksekokul - Türkçe
 2. Changes in Recognition Sheet-Changes in Only Karabuk University-Faculty - İngilizce
Sadece Karabük Üniversitesinde Ders Değişikliği varsa;
 1. Changes in Recognition Sheet- Sadece Karabük Üniversitedeki Değişiklik varsa kullanılacak form - Enstitü- Türkçe
 2. Changes in Recognition Sheet- Changes in Only Karabuk University-Institute-English
Sadece Karşı Üniversitesinde Ders Değişikliği varsa;
 1. Changes in Recognition Sheet - Sadece Karşı Üniversitede değişiklik varsa kullanılacak form - Fakülte ve Yüksekokul - Türkçe
 2. Changes in Recognition Sheet -  Changes in Only Receiving University-Faculty-English
Sadece Karşı Üniversitesinde Ders Değişikliği varsa;
 1. Changes in Recognition Sheet- Sadece Karşı Üniversitedeki Değişiklik varsa kullanılacak form - Enstitü- Türkçe
 2. Changes in Recognition Sheet- Changes in Only Receiving University-Institute-English
İki Üniversitede de Ders Değişikliği varsa;
 1. Changes in Recognition Sheet- Her iki Üniversitede değişiklik varsa kullanılacak form - Fakülte ve Yüksekokul - Türkçe
 2. Changes in Recognition Sheet- Changes in Both Universities-Faculty-English
İki Üniversitede de Ders Değişikliği varsa;
 1. Changes in Recognition Sheet-Her İki Üniversitedeki Değişiklik varsa kullanılacak form- Enstititü- Türkçe
 2. Changes in Recognition Sheet- Changes in Both Universities-Institute-EnglishErasmus+ Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Belgeleri (SMS)
Documents for Erasmus+ Incoming Students Mobility for Studies (SMS)
Öğrenci Başvuru Formu
Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)

Staj Hareketliliği Formları (SMP)
Staj Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship)
Staj Onay Formu
Varış Teyidi (Certificate of Arrival)
Katılım Sertifikası (Certificate of Attendance)
Erasmus Staj+ Gelen Öğrenci Katılım Sertifikası (Certificate of Attendance for Incoming Students)
Erasmus+ Staj Giden Öğrenci Katılım Sertifikası (Certificate of Attendance for Outgoing Students)
Staj Saydırma Formu (Traineeship Recognition Form) – Türkçe
Staj Saydırma Formu (Traineeship Recognition Form) – İngilizce
Staj Hibe Sözleşmesi (Grant Agreement for Traineeship) - Türkçe 
Staj Hibe Sözleşmesi (Grant Agreement for Traineeship) - İngilizce 
Özel İhtiyaç Desteği Ek Hibe Talep Formu
Feragat/Değişiklik Dilekçesi (Petition for Waiver/Change) - Türkçe

Feragat/Değişiklik Dilekçesi (Petition for Waiver/Change) - İngilizce
 
Personel Hareketliliği (Staff Mobility) (ST)

Ders verme hareketliliği formları (Staff Mobility for Teaching) (STA)
Personel Hareketlilik Anlaşması 
Personel Kabul Mektubu Örneği (Letter of Invitation for Staff Sample)
Katılım Sertifikası

Feragat Dilekçesi (Petition for Waiver)

Eğitim Alma Hareketliliği Formları (Staff Mobility for Training) (STT)
Personel Hareketlilik Sözleşmesi 
Katılım Sertifikası 

Erasmus+ BIP (Blended Intensive Program) Formları
Acceptance Letter BIP
Attendance Certificate ERASMUS BIP

Recognition Sheet for Institute - Türkçe 

Recognition Sheet for Faculty - Türkçe

Yönetim Kurulu - Ders Saydırma Dilekçesi (Fakülteler ve enstitüler için) (Course Recognition Form) (For Faculties and ınstitute)