Başvuru Rehberi
 
Word dosyası olarak indirmek için tıklayınız..

 
T.C
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ
Erasmus Öğrencisi seçildikten sonra yapılması gereken işlemler:
1.        Gideceğiniz üniversitenin Başvuru (Application) Formunu doldurun ve gönderin.
2.        Gideceğiniz üniversitenin Konaklama (Accommodation) Formunu doldurun ve gönderin.
3.        Öğrenim Anlaşmasını üç adet (Learning Agreement) doldurun, imzalatın, gönderin.
4.        Akademik Tanınma Belgesini üç adet (Recognition Sheet) doldurun, imzalatın, teslim edin.
5.        İzin ve ders eşdeğerliklerinizin kabulü için bölüme dilekçe yazın.
6.        Harçsız öğrenci pasaportu için form doldurun.
7.        Pasaport çıkartın.
8.        T.C. Ziraat Bankası Karabük Üniversitesi şubesinde Euro hesabı açın.
9.        Hesap Cüzdanınızın fotokopisini Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edin.
10.     Kabul belgeniz (Acceptance / Invitation Letter) gelince, Uluslararası İlişkiler Ofisinden konsolosluk yazısını, Hayat boyu Öğrenme Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği sözleşmesini ve Taahhütnamenizi imzalayın.
11.     Vize başvuruları için gerekli belgeleri öğrenin ve hazırlamaya başlayın.
12.     Kabul belgenizin aslı, konsolosluk yazısı ve istenen diğer belgelerle birlikte konsoloslukta vize başvurunuzu yapın.
13.     Erasmus Öğrenci Beyannamesini Erasmus Ofisi’nden alın.
Gitmeden Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilmesi gereken belgeler:
1.        Kabul belgesinin fotokopisi
2.        Pasaport fotokopisi
3.        Hesap cüzdanının (IBAN Belgesi) fotokopisi
4.        Kimlik fotokopisi
5.        Karşı kuruma yapılan başvuru belgesinin (Application Form) ve konaklama belgesinin (Accomodation Form) birer örneği
6.        Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) (üç nüsha)
7.        Akademik Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) (üç nüsha
8.        Hayat boyu Öğrenme Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi (üç nüsha)
9.        Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ( Genellikle fakülte/ enstitü/ yüksekokul/ meslek yüksekokulları bu yazıyı kendileri iletmektedir, ancak öğrencinin takip etmesi gerekir)
Giderken götürülmesi gereken belgeler:
1.        Pasaport ve fotokopisi
2.        Kabul Belgesi (Acceptance Letter) ve fotokopisi
3.        Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ve fotokopisi
4.        Erasmus Öğrenci Beyannamesi (Erasmus Student Charter)
5.        Vesikalık fotoğraf (8 adet)
Gittikten sonra yapılması gereken işlemler:
1.        Gideceğiniz okulunun oryantasyon programına katılın.
2.        Ders değişikliği yaparsanız 1 ay içinde ilgili formu Bölüm Koordinatörünüzle irtibata geçip kendisinden onay aldıktan sonra, imzalayıp Bölüm Koordinatörünüze gönderin ve ders değişikliğinin sayılması için bölümünüze dilekçe ile bildirin.
Döndükten sonra yapmanız gereken işlemler:
1.        Aldığınız notları gösteren çizelgeyi (Transcript of Records) Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edin.
2.        Kişisel izlenim raporunuzu (Nihai Rapor) Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edin.
3.        Katılım Sertifikanızı Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edin.
4.        Giriş ve çıkış tarihlerinizi gösterir pasaport fotokopinizi Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edin.