2023-2024 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİKLERİ GENEL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2023-2024 Akademik Yılı
Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Ve Staj Hareketlilikleri
Genel Bilgilendirme Toplantısı

2023-2024 Academic Year
Erasmus+ Student Mobility for Studies and Traineeships
Meeting for General Presentation
 
SUNUM

PRESENTATION