Erasmus+ Staj Hareketliliği Kesinleştirilmiş Sonuçlar (2021-2022)
2021-2022 Erasmus+ Staj Hareketliliği (2021-1-TR01-KA131-HED-000003000) ve Gazi Üniversitesi Konsorsiyum Staj Hareketliliğine (2021-TR01-KA131-HED-000004839) yapılan başvurular Karabük Üniversitesi Değişim Programları Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup kesinleştirilmiş sonuçlara aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşılabilir.

Başvurusu GEÇERLİ olan öğrenci listesi için buraya tıklayınız.

Başvurusu GEÇERSİZ olan öğrenci listesi için buraya tıklayınız.

Bu duyuru resmi bir bildirim olup başvurusu GEÇERLİ olan öğrencilere ayrıca bir bilgilendirme e-postası atılacaktır. Başvurusu GEÇERSİZ olan öğrencilere ise bilgilendirme yapılmayacaktır. Başvurusu GEÇERLİ olan öğrencilerin hareketlilikten faydalanabilmeleri için buraya tıklayarak ulaşacakları iş akışındaki süreçleri eksiksiz takip etmeleri gerekmektedir.

Asil listede bulunup kabul mektubunu henüz göndermemiş adayların 4 Nisan 2022 Pazartesi gününe kadar kabul mektuplarını koordinatörlüğümüze göndermeleri gerekmektedir. Göndermemeleri Durumunda 5 Nisan Salı günü yedek listenin en sonuna düşeceklerdir.
Yedek listede bulunan adaylar da puan sırasına göre, 5 Nisan 2022 tarihinde ASİL listede olup kabul mektubunu teslim etmemiş aday sayısı kadar ASİL listeye alınacak olup, bu adayların hareketlilik süreçleri e-posta yolu ile kendilerine bildirilecektir.E-postalar hasankcky@karabuk.edu.tr adresine gönderilecektir.
For English: muhammetocel@karabuk.edu.tr

Sonuç listesinde isminin karşısında hibe verecek kurum olarak GAZİ yazan öğrenciler bütün iş ve işlemleri gazikonsorsiyum@gmail.com üzerinden yürütecektir.

Hibe verecek kurumu GAZİ veya KARABÜK olan bütün öğrencilerin ilgili belgelerini erasmus.karabuk.edu.tr sistemine eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Belgeler ödeme için gerekli olup yüklenmemesi durumunda hibe ödemesi yapılmayacaktır.

Süreçler hakkında detaylı bilgi için yakın zamanda online bir bilgilendirme toplantısı planlanmaktadır. Bilgilendirme toplantısına katılım için gerekli bilgiler başvurusu GEÇERLİ olan öğrencilerin e-posta adreslerine gönderilecektir.
Hibelendirilecek staj süresi iki aydır (60 gün).