MİSYON-VİZYON
MİSYONUMUZ
Anayasamızın 1.2. ve 3. maddelerinde yer alan Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı, aklın ve bilimin üstünlüğünü kabul eden, toplumun kültür değerlerine saygılı,çağdaş uygarlık ilkelerini benimseyen, uluslararası düzeyde yarışabilir bilgi ve beceriye sahip bireylerin yetişmesini sağlamak için Üniversitemizde   Haziran 2007    tarihinde    faaliyete geçen Uluslararası İlişkiler ofisi, ülkemizde yürütme ve yönetimi Avrupa Birliği Bakanlığı- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi-Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) tarafından gerçekleştirilen AB Eğitim ve Gençlik Programlarının (Lifelong Learning Programme) yürütülmesi amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin akademik ve idari birimleriyle işbirliği içinde danışmanlık ve koordinasyon hizmeti de vermektedir.
Üniversitemiz, Mayıs 2007'te AB komisyonu tarafından verilen "Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesini" almıştır ve 2008-2009 eğitim ve öğretim yılından itibaren Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına katılmaktadır.
Küreselleşen dünyada, yükseköğretimde yabancı öğrenci hareketliliğinin giderek arttırılmasındaki amaç, sadece yükseköğretim kapasitelerinin kullanılmasındaki etkinliği artırmak değildir. Bunun ötesine geçen sosyal amaçlar bulunmaktadır. Avrupa Birliği Hayat boyu Öğrenme(Lifelong Learning Programme) programlarıyla üye ve aday ülkeler arasında öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinin artışını özendirirken, kültürel diyaloğu geliştirmeyi, Avrupa eğitim ve araştırma alanını yaratmayı, bir ortak Avrupa bakış açısının oluşumunu sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu program aracılığıyla kazanımlarımız;Yurt dışı deneyimi ,Çok kültürlü ortamda ders işleme , kültürünü tanıtma ,Farklı bir sistem görebilme,AB ile entegrasyon ,Eğitimde kalitenin artırılması Kültürlerin etkileşimi, farklı kültürleri tanıyarak önyargıların kırılması ,Türkiye'nin tanıtımı ,Uluslararası tecrübe ve itibar ,Tanıtım / uluslararasılaşma ,Kendini yenileme / geliştirme yoluyla kalitenin arttırılması ,Üniversiteler arası rekabet olarak tanımlanabilir.
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi-Ulusal Ajans tarafından gerçekleştirilen  (Lifelong Learning Programme)  Burs olanaklarının duyurulması, Hareketlilik Faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi AB ofisinin başlıca görevlerindendir. Üniversitemiz ,Diploma Eki çalışmalarını tamamlamış ve 2011 yılında DS label ile ödüllendirilmiştir

VİZYONUMUZ
LLP/Erasmus programı çerçevesinde üniversitemizin çeşitli birimleri ile  Avrupa Birliği  ülkelerindeki değişik üniversitelerle yapılan karşılıklı anlaşmaların ve projelerin sayısını hızla  arttırmak,
Üniversitemizin yurtdışı tanıtımı ile ilgili çalışmalar yapmak
Ulusal ve uluslararası Fuarlara katılım, CD, broşür hazırlamak,
Uluslar arası fuarlara ev sahipliği yapmak,
ECTS Etiketi  çalışmalarını tamamlamak.