MİSYONUMUZ - VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Üniversitemizin uluslararasılaşma sürecini başarıyla yürüten bir dünya üniversitesi olma hedefine ulaşması amacıyla;

  • Uygulanabilir ve sürdürülebilir bir uluslararasılaşma stratejisi geliştirmek,
  • Değişim Programları kapsamında öğrenci, öğretim eleman ve idari  personelin  hareketlilik faaliyetlerini koordinasyonunu sağlamak,
  • Üniversitemizin uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanmasını sağlayacak altyapıyı oluşturmak,
  • Uluslararası ikili işbirliği anlaşmaları, ortak diploma programları ve değişim programları gibi uluslararası işbirliği anlaşmalarının eşgüdümü ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
  • Üniversitemizin uluslararası alanda tanıtımını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,
  • İşbirliği yaptığımız uluslararası üniversitelerin  etkinliklerinin üniversitemizde duyurulmasını sağlamaktır.

 

VİZYONUMUZ

Uluslararasılaşma stratejilerini etkin ve sürdürülebilir şekilde uygulayan, yükseköğretim sisteminde uluslararasılaşma alanında yeni oluşan ve gelişen koşullara hızla uyum sağlayan, Karabük Üniversitesi’nin uluslararasılaşmasına en üst düzeyde katkı sağlayan bir ofis olmaktır.