EWP (Erasmus Without Paper) Anketi
Kıymetli Öğrencilerimiz,
Ulusal Ajans tarafından bize iletilen duyuruyu aşağıda görebilirsiniz. Konu ile ilgili olarak süreci iyileştirmeye fayda sağlayacak olan görüşlerinizi anketi doldurarak belirtebilirsiniz.


EWP Anketi
Değerli Erasmusnet üyeleri,

Bildiğiniz üzere, Avrupa Öğrenci Kartı (European Student Card - ESC), Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa Öğrenci Kartı Girişimi'nin (ESCI) önemli unsurlarından biridir. ESC, yükseköğretim öğrencileri için Avrupa genelinde hareketliliği ve  öğrencilik durumunun doğrulanmasını (verification) kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin ve yükseköğretim kurumlarının Avrupa Öğrenci Kartından ne istedikleri ve öğrenci kartlarının mevcut kullanımına ilişkin görüşleri hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla bir anket hazırlanmıştır. Kurumunuz genelinde öğrencilerinize duyuru yaparak 4 Kasım 2022 tarihine kadar aşağıdaki linkten kurumunuzun ve öğrencilerinizin anketi doldurması süreci iyileştirmeye fayda sağlayacaktır.

Ankete erişmek için lütfen tıklayınız: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/europeanstudentcardsurvey