2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketlilikleri Başvuruları Başladı

2021-2022 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ (2021-TR01-KA131-HED-000003000) VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ KONSORSİYUM STAJ HAREKETLİLİĞİ (2021-TR01-KA131-HED-000004839) ÖN BAŞVURULARI BAŞLADI

Erasmus+ Staj Hareketliliği Nedir?

AB ülkesi bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj         yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut öğretim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Aşağıdaki kuruluşlar staj faaliyeti için uygun değildir:    
•        AB kurumları ve AB ajansları
•        AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar (bkz. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en)

Değerlendirme Ölçütleri 

 1. Başarı puanı, akademik not ortalaması % 50 + dil seviyesi % 50 şeklinde hesaplanmaktadır.
 2. Öğrencilerin seçimi, asgari şartları sağlayarak ön başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından önerilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak gerçekleştirilir.
 3. Akademik not ortalamasının üniversitemizce alınan karar nedeniyle bütün kademeler  (önlisans,  lisans,  yüksek  lisans  ve  doktora) için 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
 4. Dil puanı barajları;
  Batı Dilleri ve Edebiyatı, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümleri için 70
  Mühendislik Fakültesi Bölümleri, Lisansüstü Eğitim Programları ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü için 60
  Diğer Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları için 50 olarak belirlenmiştir.
 5. Bazı özel durumlar ve bu durumlara ilişkin puan eklemeleri/kesintileri aşağıdaki gibidir:
 
1.dereceden şehit ve gazi yakını olma +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma +10 puan
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir. +5 puan
Daha önce hareketlilikten yararlanmış olma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Önceki başvuru dönemlerinde seçildiği halde feragat etmeden staja veya öğrenim hareketliliğine katılmama -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için:
Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır. uygulanır)                                                                                                 
 
-5 puan
 * 2021-2022 Erasmus+ staj hareketliliği ilanına ön başvuru yapan ve açıklanan sonuç listesinde adı geçen öğrencilerin aynı akademik yıl içerisindeki öğrenim hareketliliği başvurularında -10 puan kesintisi yapılacaktır.

Hibe

- Daha fazla sayıda öğrencimizin bu hareketlilikten faydalanabilmesi için staj hareketliliğinden yararlanacak öğrenciler için en fazla 2 ay üzerinden hibe ödemesi yapılması planlanmaktadır. Hibenin yetmemesi veya artması durumunda hibe ödeme planlamaları değişiklik gösterebilir.

 Seçilen öğrencilere, gidilen ülke grubuna göre değişen miktarlarda aylık hibe ödemesi yapılacaktır. Ülkelere göre hibe tutarları tablodaki gibidir:

Ülkeler Aylık Hibe Miktarı €
Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan 750
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 600
Kurumumuza tahsis edilen hibe miktarının, ön başvuruda bulunan tüm öğrenciler için yeterli olmaması durumunda isteyen öğrenciler, hibesiz statüde faaliyetten yararlanabilirler.


Ön Başvuru

 1. Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün öğretim kademelerinin herhangi birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir*.
 2. Ön başvurular online olarak http://erasmus.karabuk.edu.tr sisteminden 17 Aralık 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
 3. Daha önceden sisteme giriş yapmış olan öğrencilerin kullanıcı adları TC kimlik numaraları olacak şekilde güncellenmiştir. Sisteme giriş için:( Kullanıcı adı: TC Kimlik No, Şifre: OBS şifresi)
  Sisteme ilk defa girecek olan öğrencilerin kullanıcı adı olarak TC kimlik numarası ve şifre olarak da OBS sistemine giriş yaptıkları şifre ile “Kayıt ol & Başvuru yap” sekmesi üzerinden sisteme ön kayıt yaptırmaları ve sonrasında sisteme giriş yapıp ön başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
* YÖK burslusu yabancı uyruklu öğrenciler değişim programlarına katılamazlar. YTB burslusu olarak üniversitemizde kayıtlı olan öğrenciler ise ders dönemleri haricinde ve yaz aylarında Erasmus+ staj hareketliliklerine katılabilirler. Faaliyete katılacak öğrenciler YTB burslarında hak mahrumiyeti yaşamamak için ilgili Başkanlıktan yazılı olur almalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Mezun durumunda olan öğrenciler, proje süresi içinde olmak şartıyla mezuniyetten sonraki 12 ay içerisinde staj hareketliliğinden yararlanabilmektedir. Ancak başvurularını mezun olmadan önce yapmak zorundadırlar.

Staj Süresi ve Kontenjanlar

 
 • Öğrencilerin, staj yapacakları kurumlar ile iletişime geçerek belirlenen süreler içerisinde kabul belgelerini / davet mektuplarını kendilerinin alması gerekmektedir.
 • 2021-2022 Akademik yılı için tahsis edilmiş staj hareketliliği kapsamındaki kontenjanlar Gazi Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen Erasmus+ Staj Konsorsiyumu da dahil olmak üzere tahmini 50 aylıktır.
 •  Geçerli bir dil puanı ve not ortalaması ile geçerli bir ön başvuru yaparak sonuç listesinde yer alan bütün öğrenciler hareketlilikten faydalanmaya YEDEK olarak hak kazanmış sayılacaklardır.
 • Başvurusu geçerli olan öğrenciler iki kurumun proje yürütücülerinin karşılıklı anlaşmalarına dayalı olarak Karabük Üniversitesi ve Gazi Üniversitesine tahsis edilmiş kontenjanlara dağıtılacaktır. Sonuç listesinde Gazi Üniversitesinin kontenjanında yer alan öğrenciler staj hareketliliği ile ilgili bütün süreçleri Gazi Üniversitesi proje sorumlusu ile yürüteceklerdir. Bu konuda sonuçlar yayınlandıktan sonra gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.
 • Proje başlangıç tarihinden itibaren proje süresinin tamamlanmasından altı ay öncesine kadar geçerli bir kabul belgesini e-posta yoluyla (erasmus@karabuk.edu.tr) (Gazi Üniversitesi için gazikonsorsiyum@gmail.com) tarafımıza ileten öğrenciler, hibe durumuna ve kabul belgelerini tarafımıza gönderme önceliklerine göre ASİL listeye geçecek ve hareketlilikten HİBELİ olarak faydalanmaya hak kazanacaktır.
Ön başvurular sadece ‘staj hareketliliği’ içindir. Bu sebeple lütfen sistemden staj olarak başvuru yapınız. Hatalı başvurular geçersiz sayılacaktır. Ön başvurusunu tamamlayan öğrenciler her iki kurumdan birinin kontenjanını kullanmayı kabul etmiş sayılacaktır.

 

Ön Başvuru Takvimi ve Yabancı Dil Puanları

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği
Çevrimiçi Ön Başvuru Tarihleri ve Adresi
17  ARALIK  2021 (00:01)
31  ARALIK  2021 (23:59)
http://erasmus.karabuk.edu.tr
Erasmus+ Staj Hareketliliği ön başvurularında kabul edilecek dil puanları şu şekildedir:
 • Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından yapılan “Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı”
 • YDYO hazırlık muafiyet sınavı puanları
 • YDYO hazırlık bitirme sınavı puanları
 • YDYO Erasmus+ Kursu bitirme sınavı puanları
 • YDS, e-YDS, YÖKDİL ve ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan alınan puanlar (https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf)
 • İngilizce dışındaki Avrupa dillerinden yeterliliği olan öğrencilerin resmî kurumlarca kabul edilen ilgili sınavlardan aldıkları puanlar
*Yukarıda sayılan puan türlerinden birden fazlasında puana sahip olan öğrencilerin başvuruları değerlendirilirken en güncel puan türleri dikkate alınacaktır.
 
Ön başvuru yaparken hangi puan türü ile başvuru yapacağınızı seçmeniz ve ilgili sınav puanlarını aldığınızı kanıtlamak adına belgeleri sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Değişim Programları Yabancı Dil Sınavına giren öğrencilerin sınav puanları ön başvurular tamamlandıktan sonra Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından sisteme aktarılacaktır.
 

Özel ihtiyaç sahibi Erasmus+ katılımcıları aşağıdaki linkten gerekli bilgiye ulaşabilirler: http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=D&id=82&BA=hayatboyu

ÖNEMLİ NOT

2021 projeleri staj hareketliliği kapsamında alınacak olan başvurular ön başvuru niteliği taşımakta olup öğrencilere hibe ödemesi yapılabilmesi için projelerin başlangıç tarihinin kesinleşmesi gerekmektedir. Bu nedenle staj hareketliliğine ön başvuru gerçekleştiren ve sonuçlar açıklandıktan sonra YEDEK listesinde olan öğrenciler geçerli bir kabul belgesini tarafımıza iletmiş olsalar bile projenin kurumumuza tahsisi onaylanmadan HİBELİ veya HİBESİZ olarak hareketliliklerini gerçekleştiremeyeceklerdir.