Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı Hk. (About English Language Exam for Student Exchange Programs)
Değerli Öğrenciler,
 
Değişim programlarına katılacak öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 05-08 Kasım 2021 tarihleri arasında çevrimiçi çoktan seçmeli test, 20-25 Kasım 2021 tarihleri arasında konuşma sınavı olmak üzere “Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı” iki aşamalı olarak yapılacaktır. (Sınava hazırlık sınıfı öğrencileri katılamazlar).

Değişim Programları Yabancı Dil Sınavının dili İngilizcedir. Sınavlar web tabanlı olarak gerçekleştirilecektir. İlk aşamada (çevrimiçi çoktan seçmeli test) başarılı olan adaylar konuşma sınavına alınacaktır.

Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı geçerlilik süresi dört (4) yıldır. Bu sınava tekrar katılım halinde en yüksek değil en güncel puan dikkate alınacaktır.
 
Sınav başvuruları 20 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır.
 
Öğrencilerimizin sınavlar ile ilgili bütün duyurular için https://sfl.karabuk.edu.tr/ web adresini takip etmeleri önemle rica olunur.
 
 
Dear Students,
 
Exchange Programs Foreign Language Exam will be held as two-stepped by School of Foreign Languages between 05-08 November 2021 online multiple-choice exam, between 20-25 November 2021 speaking exam for students who will take part in the exchange programs. . (Prep-school students cannot participate in the exam).

The language of the Exchange Programs Foreign Language Exam is English. The exams will be web based. Candidates who are successful in the first stage (online multiple choice test) will be taken to the speaking exam.

The results of the Exchange Program Foreign Language Exam is valid for four (4) years. In case of re-participation in this exam, the most recent (not the highest) score will be considered.
 
Applications for the exam will be between October 20 - November 1.
 
Students need to follow the website https://sfl.karabuk.edu.tr/ for the announcements about the exam.