İdari Personel
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Öğr. Gör. Oya ÖNALAN
oyaonalan@karabuk.edu.tr
3704187939 / 2249
Erasmus+ Değişim Programı
Adnan UCUR
adnanucur@karabuk.edu.tr
3704187939 / 2335
Araştırma Görevlisi Muhammet Esad KULOĞLU
mekuloglu@karabuk.edu.tr
3704187939 / 2281
Şef Neslihan KİBAR ÖNDER
neslihankibar@karabuk.edu.tr
3704187939 / 2254
Memur Elvida ÇELİK
elvidacelik@karabuk.edu.tr
3704187939 / 2253
Farabi Değişim Programı
Bilgisayar İşletmeni Gökhan ÖZDEMİR
gokhanozdemir@karabuk.edu.tr
3704187939 / 2250
Mevlana Değişim Programı
Okutman Kerim TANIŞ
kerimtanis@karabuk.edu.tr
3704187939 / 2280
Memur Regayıp GENÇTÜRK
regayipgencturk@karabuk.edu.tr
3704187939 / 2251