İdari Personel
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Öğr. Gör. Oya ÖNALAN
oyaonalan[at]karabuk.edu.tr
3704187939 / 2249
Erasmus+ Değişim Programı
Adnan UCUR
adnanucur[at]karabuk.edu.tr
3704187939 / 2335
Araştırma Görevlisi Muhammet Esad KULOĞLU
mekuloglu[at]karabuk.edu.tr
3704187939 / 2281
Şef Neslihan KİBAR ÖNDER
neslihankibar[at]karabuk.edu.tr
3704187939 / 2251
Memur Elvida ÇELİK
elvidacelik[at]karabuk.edu.tr
3704187939 / 2253
Farabi Değişim Programı
Bilgisayar İşletmeni Gökhan ÖZDEMİR
gokhanozdemir[at]karabuk.edu.tr
3704187939 / 2250
Mevlana Değişim Programı
Memur Regayıp GENÇTÜRK
regayipgencturk[at]karabuk.edu.tr
3704187939 / 2254