2019/2020 BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNE SEÇİLEN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HK.
17 Ekim Perşembe Günü 15.00 - 16.00 saatleri arasında Tıp Fakültesi Konferans Salonunda 2019/2020 Akademik yılı Bahar döneminde Erasmus Öğrenim Hareketliliğine asil olarak katılım hakkı kazanmış öğrencilerimize yönelik bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Sürecin işleyişi, evrak hazırlama  ve dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirmenin yapılacağı toplantıya katılım daha sorunsuz bir erasmus süreci geçirilmesi açısından önemlidir.