Erasmus+ Gazi Üniversitesi Konsorsiyum Hk.
14 ARALIK 2016 Çarşamba saat 15.00'da Teknoloji Fakültesi 108 nlu sınıfta Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tayfun FINDIK tarafından Erasmus +GAZİ KONSORSİYUM STAJ  asil ve yedek öğrencilerine  Üniversitemizde bir toplantı yapılacaktır. Bu toplantıda sürecin nasıl ilerleyeceğini açıklanacaktır. Toplantıya katılım zorunludur. Mücbir sebep olmaksızın devamsızlık durumunda yedek öğrencilere yer verilecektir.

İLETİŞİM: gazikonsorsiyum@gmail.com