FARABİNEDİR
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?
Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.
Kimler Faydalanabilir?
Türkiye sınırları içinde örgün eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Farabi programından faydalanabilir.
 
Belirleyici Maddeler ;
- Her öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere, 1 veya 2 dönem için Farabiden faydalanabilir. Öğretim üyeleri ise değişim programına istedikleri ölçüde başvuru yapabilirler.
- Öğrencilerin akademik dereceleri ön lisans ve lisans da 2/4 yüksek lisans ve doktora da ise 2,5/4 ve üzeri olmalıdır.        
- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri hazırlık, bilimsel hazırlık dönemleri ve asıl eğitimin ilk döneminde Farabi değişiminden yararlanamazlar.
       
FARABİ KİMDİR ?
Gerçek adı “Muhammed bin Tahran bin Uzlug” olup batıdaki kaynaklarda “Alpharabius” olarak geçmektedir. 871 senesinde Türkistan’ın Farab kentinde doğduğu için “Farabi” ismiyle anılmaktadır. Öğrenim hayatına Farab’da başlamıştır. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Pek çok alanda eserleri mevcuttur. En çok felsefe, mantık, matematik, musiki ve siyaset bilimi alanlarında yazmıştır. İlk öğretmen, yani mualim-i evvel bilindiği üzere Aristo’dur. İslam dünyası, Farabi’nin bu denli ünlü olması dolayısıyla ona muallim-i sani, yani ikinci öğretmen demiştir. İlimler Farabi’den önce üçüzlü (trivium) ve quadrivium (dördüzlü) olarak iki bölümde incelenmekteydi. Mevcut sınıflandırma buydu. Üçüzlü ilimler nahiv, mantık, beyan gibi ilimlerdi. Dördüzlü ilimler ise matematik, geometri, musiki ve astronomi gibi ilimler girmekteydi. Farabi ise başka bir sınıflandırma yaptı. Fizik, matematik ve metafizik Farabi’nin ilimi üç bölüme ayırma şeklidir. Avrupalı bilginler sonradan onun bu yöntemini benimsemişlerdir. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.
Farabi’nin En önemli eserlerinden bazıları; Et-Ta’limü’s - Sani ve İhsau’ l-Ulum (İlk İslam Ansiklopedisi)