2023 - 2024 AKADEMİK YILI İÇİN ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI HK.
2023 - 2024 AKADEMİK YILI İÇİN
ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI
(kesinleşmemiş liste)


TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN ASİL OLARAK ERASMUS HAKKI OLUŞMUŞ DURUMDADIR.
YEDEK OLARAK İFADE EDİLEN ÖĞRENCİLERİMİZ TERCİHLERİNE YERLEŞTİRMEDE YEDEK OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞLERDİR.

22 MART 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00'A KADAR OLASI İTİRAZLAR DEĞERLENDİRMEYE ALINACAKTIR.

KESİNLEŞMİŞ LİSTE İTİRAZ SÜRESİ SONUNDA İLAN EDİLECEKTİR.

KESİN LİSTENİN İLANINDAN SONRA GEREKLİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILACAKTIR.