Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programları Hakkında Bilgilendirme Duyurusu Hk.
Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programları Hakkında Bilgilendirme Duyurusu


 
Değerli Öğretim Elemanlarımız,
 
Yeni YÖK olarak Ülkemizde onlarca yıldır tartışılan ve bugün pek çok ülkede örneğini gördüğümüz üniversitelerde Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programlarına ilişkin çalışmalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
Bu Program kapsamda;
11 Araştırma ve 5 Aday Araştırma Üniversitesi ile “Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı
10 Üniversite ile de “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı” sürdürülmektedir.
 
A) ARAŞTIRMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMA PROGRAMI
1. Program Kapsamında Yapılan Kadro Tahsisi
Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerine YÖK tarafından kadro desteği sağlanmaktadır.
2018 yılı içerisinde Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri özelinde;
Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden oluşan Araştırma Üniversitelerine 20’şer;
Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesinden oluşan Aday Araştırma Üniversiteleri’ne 10’ar olmak üzere toplam 270 ilave Araştırma Görevlisi kadrosu tahsis edilmiştir.
Bu bağlamda, Tıp Fakültesi olan Araştırma ve Aday Araştırma üniversitelerine de yine 5’er adet olmak üzere toplam 45 adet ilave atama izni verilmiştir.
 
 
2. Program Kapsamında Yurtdışında Doktora Eğitimi
Milli Eğitim Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde yürütülmekte olan "MEB Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim Bursluluk Programı (YLSY)" aracılığıyla Araştırma Üniversiteleri adına kaç kişinin yurt dışında eğitim göreceği bilgisi 2018 YLSY kılavuzunda yayınlanmış ve bu kapsamda Araştırma Üniversiteleri ve Aday Araştırma Üniversitelerine toplam 272 kontenjan verilmiştir.
3. Tübitak Destekleri
Bunlara ek olarak ilk defa 2018 yılında TÜBİTAK tarafından “Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı – 1004 Programı” kapsamında çıkılan çağrılarda Araştırma ve Araştırma Üniversiteleri önceliğinde çağrıya çıkılmış ve başvuruda bulunan Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri desteklenmiştir.
 
B) BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMA PROGRAMI
Yeni YÖK olarak, üniversitelerimizin bölgeyle bütünleşmelerini ve bölgelerinin kalkınmalarına ve refahına katkıda bulunması için ilgili bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve kalkınma ajansları ile birlikte çalışmaktayız.
Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversitelere de YÖK tarafından kadro desteği, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ise bütçe desteği sağlanmaktadır.
Bu Program Kapsamındaki Üniversitelerimize Aktarılan ilave Bütçe Desteği
BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI ÜNİVERSİTE İHTİSASLAŞMA ALANI AKTARILAN DESTEK
2017 2018
Bingöl Üniversitesi Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma 3.500.000 TL 3.500.000 TL
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvancılık 5.500.000 TL 7.000.000 TL
Düzce Üniversitesi Sağlık ve Çevre 5.500.000 TL 7.000.000 TL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım ve Jeotermal 3.500.000 TL 5.000.000 TL
Uşak Üniversitesi Tekstil, Dericilik ve Seramik 2.000.000 TL 2.500.000 TL
 
 
1.Program Kapsamında Yapılan Kadro Tahsisi
Kaynak aktarımlarına ek olarak her Üniversite için, ihtisaslaşma alanları ile ilgili olmak şartıyla, 10 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 50 araştırma görevlisi için ilave atama izni tahsis edilmiştir.
 
2.Program Kapsamında Yurtdışında Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde yürütülmekte olan "MEB Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim Bursluluk Programı (YLSY)" aracılığıyla da 2018 yılı tercih kılavuzuna bu Üniversitelerin ihtisaslaşma alanlarına 21 kontenjan tahsis edilmiştir.
Ayrıca,
İlk 5 pilot Üniversiteye ek olarak yeni 5 Üniversite seçim süreci de yine 2018 yılı içerisinde yürütülmüş; 12 Aralık 2018’de bu Üniversiteler kamuoyu ile paylaşılmıştır.
 
Bu kapsamda
Aksaray Üniversitesi;  Spor ve Sağlık alanında
Kastamonu Üniversitesi;   Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında
Muş Alpaslan Üniversitesi;   Hayvancılık alanında
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi;   Çay alanında
Siirt Üniversitesi;   Tarım ve Hayvancılık alanında
ihtisaslaşmak üzere seçilmişlerdir.
 
 
 
 
 
 
 
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı Kapsamında Belirlenen Üniversiteler
 
 
 
BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI ÜNİVERSİTELER İHTİSASLAŞMA ALANLARI
Bingöl Üniversitesi Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvancılık
Düzce Üniversitesi Sağlık ve Çevre
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tarım ve Jeotermal
Uşak Üniversitesi Tekstil, Dericilik ve Seramik
Aksaray Üniversitesi                         Spor ve Sağlık
Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi
Muş Alpaslan Üniversitesi Hayvancılık
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay
Siirt Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık
 
 
Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında belirlenen Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri
 
ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ ADAY ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ
Ankara Üniversitesi Çukurova Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi Selçuk Üniversitesi
Gazi Üniversitesi Uludağ Üniversitesi
Gebze Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi  
İstanbul Üniversitesi  
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa  
İstanbul Teknik Üniversitesi  
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  
Orta Doğu Teknik Üniversitesi