2018/2019 Farabi Giden Öğrencilerin Dikkatine!!!

2018 - 2019 AKADEMİK YILI İÇİN FARABİ BURS ÖDEME TABLOSU

 
2018 - 2019 Dönemi aylık Farabi burs tutarı bu liste dışındaki iller için 4 ay ve aylık 500,00 TL toplam burs tutarı 2.000,00 TL olup aşağıdaki gibi ödenecektir.
 

Oran Tutar Dönem
1. Ödeme (%70) 350,00 TL Ekim 2018
2. Ödeme (%70) 350,00 TL Kasım 2018
3. Ödeme (%70) 350,00 TL Aralık 2018
4. Ödeme (%70) 350,00 TL Ocak 2019
5. Ödeme (%30) 600,00 TL Mart 2019*

*: Güz Dönemi başarı durumuna göre hesaplanacaktır.
 
 
 

2018 - 2019 AKADEMİK YILI İÇİN GİDEN FARABİ ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPMASI GEREKENLER

 
DÖNEM BAŞINDA ve İÇİNDE YAPILACAK İŞLEMLER:
 
1.) Kabul edildiğiniz kurumlara kaydınız yaptırdığınızda Öğrenci Belgenizi alarak ( mümkünse 4 adet ) Karabük Üniversitesi Farabi Ofisine posta ya da kargo ile gönderiniz.
2.) Farabi Bursunuzu alabilmeniz ve düzenli bir şekilde ödenebilmesi için (%70 + %30) sigortalı olarak bir işte çalışmamanız ve devamsızlık yapmamanız gerekmektedir. %70`lik kısım yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi aylıklar halinde, saklı tutulan %30`luk kısım ise; okumuş olduğunuz Üniversitenin Karabük Üniversitesi Farabi Ofisine göndermiş olduğu Güz Dönemi Transkriptine göre Mart Ayı içerisinde yapılacaktır.

 

DÖNEM SONUNDA (AKADEMİK YIL SONUNDA) YAPILACAK İŞLEMLER:

 

1- Güz + Bahar Dönemini tamamladığınızda; yılsonunda mutlaka gitmiş olduğunuz Üniversitenin ilgili bölümü ile İlişik Kesme İşlemini (Öğrenci Kimliği teslimi, Kütüphane ile ilgili işlemler vs.) yapınız ve bu işlemler ile ilgili size verilen belgeleri yine gitmiş olduğunuz Üniversitenin Farabi Ofisine teslim ediniz. İlişik Kesme İşlemini yapmayan öğrencilerin Transkriptleri ve Katılım Belgeleri karşı Üniversite tarafından Üniversitemize gönderilmemektedir. Koordinatörlüğümüze gönderilmiş olan Katılım Belgelerinizi Karabük Üniversitesi Farabi Ofisimizden temin edebilirsiniz.

 
2-  Güz + Bahar Dönemini tamamlayıp karşı Üniversite ile İlişik Kesme İşlemlerini yaptıktan sonra; Farabi Değişim Programından yararlanan her öğrencinin doldurmak zorunda olduğu, Karabük  Üniversitesi  Farabi  Web  Sayfamız Belgeler  başlığı   içerisinde bulunan Öğrenci Nihai Raporu Formunu bilgisayar ortamında doldurarak, farabi@karabuk.edu.tr adresine posta olarak göndermeniz gerekmektedir.

* Sigortalı olarak çalışan öğrenciler Farabi Değişim Programı Hibesinden kesinlikle yararlanamazlar.

* Hibelerinizin belirtilen tarihlerde yatırılabilmesi için kabul edildiğiniz kurumlardan Öğrenci Belgesi alarak posta yoluyla Koordinatörlüğümüze iletiniz.