Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Toplantısı Hk.
02.11.2018 Cuma Günü saat 15.00 - 16.00 arasında 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine katılmaya hak kazanan öğrenciler için sürecin nasıl işleyeceği, evrak hazırlamada dikkat edilmesi gereken hususlar ve genel olarak hareketlilik boyunca yapılması gerekenler ve benzeri konularda bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonunda yeni oluşturulan Erasmus Klübünün tanıtımı yapılmış ve planlanan faaliyetleri hakkında öğrenciler bilgilendirilmiştir.