2017-2018 Mevlana Değişim Programı Başvuruları Hk.
2017-2018 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ SEÇİM İLANI
Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir:
- Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,
- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.
- %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.
BAŞVURU TAKVİMİ
Başvuruların Bölüm Sekreterliklerine teslim edilmesi 10 Şubat-24 Şubat
Teslim alınan Başvuruların Koordinatörlüğümüze ulaştırılması 28 Şubat
Dil Sınavı Tarihi  03 Mart 2017 Cuma Saat: 14.30
Not: Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Bosna Hersek’teki Üniversiteler TOEFL Skoru istemektedirler.
Anlaşmalı Üniversiteler aşağıdaki linkten kontrol edilebilir.
http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=S&id=78&BA=mevlana
BÖLÜMLERE TESLİM EDİLECEK BELGELER
1-Güncel Transkript belgesi
2-Aday Öğrenci Başvuru Formu (Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Mevlana Değişim Programı Sayfasından İndirilerek doldurulacak ve imzalanarak bölüm sekreterliğine teslim edilecektir.)

Yabancı Dil Sınavı  03 Mart 2017 Cuma    Saat: 14.30' da
Yabancı Diller Yüksekokulu Binasında yapılacaktır.
Sınıflar daha sonra duyurulacaktır.