Sağlık Hizmetleri

T.C. Vatandaşı Olan Öğrenciler

5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun kapsamında tüm öğrencilerimiz Genel Sağlık Sigortası kapsamında tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarından faydalanabilmektedir Kamu ve özel sağlık kuruluşlarına ulaşım kolay ve çok yakındır.

Burssuz Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler

25.2.2011 tarihli 27857 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 34 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine eklenen yedinci fıkrası ile “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre üniversitemizde burssuz öğrenim gören öğrenciler kendilerince genel sağlık sigortası primi ödenmek suretiyle öğrenime başladıkları tarihten itibaren bir  ay içerisinde bağlı olduğu Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/tarafından Genel Sağlık Sigortası Tescil girişi yapılarak .Genel Sağlık Sigortası kapsamında olduklarından her türlü kamu ve özel sağlık kuruluşlarından faydalanabilmektedir Kamu ve özel sağlık kuruluşlarına ulaşım kolay ve çok yakındır

Burslu Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler


Kamu idareleri kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim  Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dahilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri 2547 sayılı kanunun 46 ıncı ve 47 nci madddeleri çerçevesinde Üniversitemiz bütçesinden karşılanmaktadır.

Acil durumlarda, öğrenciler kampus etrafındaki devlet hastanelerine Ambulans ile götürülür ve tedavileri yapılır.

HASTANE İSİMLERİ

ADRES

TELEFON

WEB SİTESİ

E-MAIL

Sağlık Bakanlığı
Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bayir Mahalle Fevzi Cakmak Caddesi No:32/  
 KARABUK

0 370 424 11 61Sağlık Bakanlığı
Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sirinevler Mahallesi Alpaslan Caddesi No: 1/ 
 KARABUK

0 370 415 50 70

Karabuk Vatan Hastanesi

Yenisehir Site Saglik Yolu No.1/ KARABUK

0 370 424 49 00

http://www.uhg.com.tr


 karabukvatan@uhg.com.tr

Özel Medikar Hastanesi

Üniversite Mah. Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı. No:7/KARABÜK

0 370 415 63 78

http://www.medikarhastanesi.com

 info@medikarhastanesi.com

Sağlık Bakanlığı
Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

5000 Evler Mahallesi 76. Cadde No: 1/ KARABUK

0 370 433 24 64


 

Karabük Diş Hastanesi

Hurriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi Cagri 
 İş Merkezi B Blok Kat:1-2 
 Merkez / KARABUK

0 370 424 20 97


 http://www.karabukagizdis.gov.tr

karabukadsm@saglik.gov.tr  

Safranbolu Devlet Hastanesi

Saglik Yolu Yeni Çarşı - 
 Safranbolu /  KARABUK

0 370 712 11 87-88

http:// www.karabuksdh.com