Staj

Karabük Üniversitesi’nde öğrenciler teorik bilgilerini ve yeteneklerini geliştirmek için staj yaparlar.

Başvuru
Staj yapmaya başlamadan önce tüm ogrencıler yapacakları kurumdan imzalı ‘Staj Kabul Formu’ almak zorundadırlar. Daha sonra, Haziran ayı sonuna kadar Staj Komitesi tarafından staj yerleri kabul edilmelidirler. Staj Kabul Formu, staj programına başlamadan en az 2 hafta önce ilgili birime teslim edilmelidir.

Süre ve Kalite
Lisans ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri için minimum staj süresi ilgili fakülte ya da Yüksek okul senatosu tarafından belirlenir.
Öğrenciler, Staj komitesi tarafından belirlenip bildirilen kurumlarda tamamlamak zorundadır.
Eğer öğrenci staj süresinin %10 dan fazla devamsızlık yaptıysa ve bu kurum tarafından bildirilirse öğrencinin stajı kabul edilmeyecektir.
Öğrenciler, staj programlarını normal eğitim programlarına engel teşkil etmeyecek şekilde yurt dışında yapabilirler. Yurt dışı staj Belgeleri ilgili Staj Komitesi tarafından Kabul edilir.

İbraz
Her öğrenci başvuru süresi bitmeden staj belgelerini hazırlamak zorundadır. Staj raporu içerikler alakalı olarak ve bölüm/program staj kurallarına uygun şekilde İngilizce hazırlanmalıdır. Eğer istenirse Türkçe özette verilmelidir.
İngilizce staj raporu ilgili Staj Komitesine staj bitiş tarihinden 7 gün içerisinde verilmelidir.

Değerlendirme
Staj değerlendirmesi yapılırken Karabük Üniversitesi Staj Direktifleri temel alınır. Staj belgeleri ilgili komite, akademik personel tarafından güz dönemi dersleri başlayana kadar incelenir.
Eğer ihtiyaç duyulursa, komisyon öğrenciye staj deneyimlerini göstermesini, rapor yazmasını ya da öğrenci ile görüşme yapmayı talep edebilir.
Staj 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sonuç fakülte öğrenci işlerine bildirilir.
Başarısız olan öğrenciler stajı tekrar ederler.