Uluslararasılaşma

Karabük Üniversitesi, gelişmek ve uluslararası platformda ilerleyebilmek için bireylerle, kurumlarla, kültürlerle ve dünyadaki tüm toplumlarla uyum içerisinde olunması gerektiği gerçeğinin farkındadır. Bu bakımdan Karabük Üniversitesi “ uluslararasılaşma” yı araştırmada, eğitimde ve teknolojide kolay transfer edilebilir çalışmalar için önemli bir adım olarak değerlendirmektedir.

Uluslar arası İlişkiler Ofisi, ülkemizde yürütme ve yönetimi Avrupa Birliği Bakanlığı - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi-Ulusal Ajans (www.ua.gov.tr) tarafından gerçekleştirilen AB Eğitim ve Gençlik Programlarının (Lifelong Learning Programme) yanı sıra uluslararası protokol ve programların yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.

Üniversitenin akademik ve idari birimleriyle işbirliği içinde danışmanlık ve koordinasyon hizmeti de vermektedir.
Üniversitemiz, Mayıs 2007'te AB komisyonu tarafından verilen "Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi" almıştır ve 2008-2009 eğitim ve öğretim yılından itibaren Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına katılmaktadır.Karabük Üniversitesi Avrupa Komisyonu Tarafından ‘Diploma Eki Etiketi’ (2011-2014) ile ödüllendirildi.

Küreselleşen dünyada, yükseköğretimde yabancı öğrenci hareketliliğinin giderek arttırılmasındaki amaç, sadece yükseköğretim kapasitelerinin kullanılmasındaki etkinliği artırmak değildir. Bunun ötesine geçen sosyal amaçlar bulunmaktadır.

Avrupa Birliği Hayat boyu Öğrenme(Lifelong Learning Programme) programlarıyla üye ve aday ülkeler arasında öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinin artışını özendirirken, kültürel diyaloğu geliştirmeyi, Avrupa eğitim ve araştırma alanını yaratmayı, bir ortak Avrupa bakış açısının oluşumunu sağlamayı amaçlamaktadır.Karabük Üniversitesi’nün uluslararasılaşma ile ilgili uzun vadedeki hedefleri ve bu hedeflerin uygulanması için izlenecek yol aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • Karabük Üniversitesi tarafından sunulan programların uluslararası tanınırlığını ve geçerliliğini sağlamak
  • Karabük Üniversitesi’nin sunduğu ders ve programlara uluslararası katılımları artırmak,
  • Karabük Üniversitesi ve yurtdışındaki üniversiteler arasında öğrenci değişimini geliştirmek,
  • Uluslararası akademik ve mesleki etkinlikleri artırmak,
  • Kültürler arası bilinçlilik düzeyini geliştirmek,

Uluslararası İlişkiler Ofisi:http://uluslararasi.karabuk.edu.tr

İkili Anlaşmalar için:http://uluslararasi.karabuk.edu.tr/hayatboyu/anlasma.xls

Adres:

Karabük Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Balıklar Kayası Mevkii 100.Yıl
Karabük / TÜRKİYE

E-posta   : 
erasmus@karabuk.edu.tr
E-posta   : internationalrelationsoffice@karabuk.edu.tr
Telefon   :  +90 370 4336687   
Faks         : +90 370 4336697