GENEL KAYIT PROSEDÜRLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Karabük Üniversitesi (KBÜ)’ nde herhangi bir bölüme yerleştirilen öğrenciler, kazandıkları bölümlerin kayıt tarihleri ve kayıt aşamasında nelerin gerektiği konusunda bilgilendirilirler.

Öğrenciler, gerekli belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Ö.İ.D.B.)’ na teslim etmek zorundadırlar. Kayıt yapıldıktan sonra öğrencilere, öğrenci kayıt numaralarını gösteren yeni kimlikleri verilir. 
İkinci öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri öğrenim ücretleri ile normal öğrenim süresini aşan gündüz eğitimi öğrencileri öğrenci katkı payını dönem başında yatırmak zorundadır. Tüm öğrenciler, dönem başında akademik danışmanlarının tavsiyelerini alarak, katıldıkları programda yer alan derslere kayıtlarını yaptırırlar.

Bir yüksek lisans programında eğitim görmek isteyen öğrenciler, kayıt için gerekli tüm başvuru belgelerini de yanlarına alarak, direkt olarak ilgili enstitünün sekreterliğine başvurmalıdırlar; alanlarında yapılacak sınavlarda ve yabancı dil yeterlilik sınavlarında başarılı olanlar enstitülere kabul edileceklerdir. Sonuçlar akademik takvimde duyurulunca, Öğrenci İşleri Bürosu kayıt sürecini yürütür ve kalan işlemleri tamamlar.

KBܒ ye kayıt olmaya hak kazanan tam zamanlı yabancı uyruklu öğrenciler de ayrıca, başvurularının değerlendirilmesinin ardından web sitesinde duyurulacaklardır. Öğrenci vizesi ve diploma denkliği başvuruları için, kendilerine bir “kabul mektubu” hazırlanır. Kayıt günleri içinde öğrenciler, gerekli belgelerini teslim etmek ve kayıt işlemlerini zamanında tamamlamak zorundadırlar.
Uluslararası değişim öğrencileri, Karabük Üniversitesi ile ortak üniversite arasındaki bir iki taraflı anlaşma çerçevesinde kabul edilirler. Değişim öğrencileri, Öğrenim Anlaşmalarında yazan derslere kayıt olurlar ve ikili anlaşmada kararlaştırılan koşulların ışığı altında belirlenen prosedürleri yerine getirirler. Öğrenim süresinin sonunda, değişim öğrencilerine, içinde kayıt oldukları tüm derslerin AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) dereceleri ve AKTS kredileri ile listelenmiş olduğu bir Not Dökümü Çizelgesi (Transkript) hazırlanır.

ERASMUS BAŞVURU SÜRECİNDE İSTENEN BELGELER: