Burs ve Öğrenim Kredisi

T.C. vatandaşı yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız devlet bursu verilmektedir. Ayrıca Yüksek öğrenim gören  T.C. uyruklu öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince öğrenim kredisi verilmektedir.

Jean Monnet Burs Programı
Jean Monnet Burs Programı 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde başlamıştır. Bursiyerler en az 3 ay en fazla 12 aylık dönemde AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans eğitimi görebilecek veya araştırma programlarına katılabileceklerdir.

Öğle Yemeği Bursu
Maddi durumları iyi olmadığı tespit edilen öğrencilerimize her eğitim - öğretim yılında fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulu öğrenci sayıları ile orantılı olarak belirlenen kontenjanlar dahilinde Üniversitemizin akademik ve idari personelinin katkılarıyla ücretsiz öğle yemeği bursu verilmektedir. Bu yardımdan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin durumlarını belgeleyerek öğrenim gördükleri öğrenci işlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başlatılan bu kampanya Türkiye’nin parlayan yıldızı Karabük Üniversitesi ailesinin kendi içinde dayanışma ve yardımlaşma anlayışının en güzel örneklerinden biri olmakla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin burs sayesinde yemeklerini düzenli olarak yemesi ve yeterli bir şekilde beslenmesi sağlanmış olmaktadır. 2012-2013 eğitim öğretim döneminde 16.800 adet öğle yemeği bursu verilmiştir.

Kısmi Zamanlı ve Saat Ücreti Karşılığı Çalışma Olanakları
Üniversitemiz birimlerinde hizmetlerin aksamadan yerine getirilebilmesi amacıyla öğrencilerimize kısmi zamanlı statüde iş imkânı sağlanmaktadır. Kısmi zamanlı statüde çalışmak isteyen öğrencilerimizin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına veya öğrenim gördükleri öğrenci işlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenen ücret, aylık olarak Daire Başkanlığı bütçesinden ödenir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilere Sağlık Yardımı
Kamu idareleri kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde Üniversitemizde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri Üniversitemiz bütçesinden karşılanmaktadır.

Türk Eğitim Vakfı Bursu
Türk Eğitim Vakfı başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan yüksekokul, üniversite, yüksek lisans (master) ve doktora öğrencilerine burs vermektedir. Bursiyerler, kendi öğretim kurumlarının oluşturduğu, TEV'den de bir temsilcinin katıldığı burs komisyonları aracılığı ile seçilmektedir.