Engelli Öğrenci Hizmetleri

YÖK Başkanlığının 23/03/2010 tarih ve 21056 sayılı emirleri gereği; 5378 sayılı Özürlüler Yasasının 15.maddesine göre özürlü üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli alanlarda çalışmalar yapmak üzere 31.12.2009 tarih ve 1791 sayılı Rektörlük Makamı onayı ile Karabük Üniversitesi Özürlü Öğrenci Birimi oluşturulmuş ve bu birim engelli öğrencilerin kampüs alanı içerisinde ve yüksekokullarda ulaşılabilirliğinin sağlanması adına çalışmalarını yürütmektedir. Üniversitemiz Engelsiz Üniversite bayrağına sahiptir.
 
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ GÖREVLİLERİ 

UNVAN

İSİM

SOYAD

BİRİMİ

Prof.Dr

İbrahim

KADI

Rektör Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr

Tarık

ÖZMEN

Sağlık Yüksekokulu(Koordinatör)

D.Başkanı

Özcan

BÜYÜKGENÇ

Sağlık Kültür D. Baş.

Prof.Dr

H.Zeki

BÜYÜKYILDIZ

Tıp Fakültesi

Doç Dr

Mehmet

ÖZALP

Mühendislik Fak

Doç Dr

Cevdet

GÖLOĞLU

Demir Çelik.Enst

Yrd.Doç.Dr

Çiğdem

KADI

Fen Fakültesi

Yrd.Doç.Dr

Mustafa

YİĞİTOĞLU

Sosyal Bilimler Enst

Yrd.Doç.Dr

Hüseyin

YÖRÜR

Orman Fakültesi

Yrd.Doç.Dr

Serdar

CEYHUN

H.D.Bed.Eğ.ve Spor

Yrd.Doç.Dr

Metin

ZEYVELİ

Fen Bil.Enst.

Yrd.Doç.Dr

Metin

KILIÇ

İşletme Fak

Yrd.Doç.Dr

Öznur

YAZICI

Edebiyat Fakültesi

Yrd.Doç.Dr

Yunus

TÜREN

Teknik.Eğ.Fak

Yrd.Doç.Dr

Hasan

KARABULUT

Meslek Yüksek Okulu

Yrd.Doç.Dr

Engin

GEDİK

Teknoloji Fak

Yrd.Doç.Dr

Mahmut S.

ÇÖLLÜOĞLU

İlahiyat Fak

Yrd.Doç.Dr

Şemsettin

DORUK

Eskipazar MYO

Yrd.Doç.Dr

Sanem

Y.ATEŞ

İktisadi Ve İd.Bil.Fak

Yrd.Doç.Dr

Esra

B.ERTÜRK

Fethi Toker

Öğ.Gör

Meral

KÖKTÜRK

Safranbulu MYO

Mimar

F.Gonca

ER

Yapı İşleri D. Baş.

Memur

Mahmut

KARAKUŞ

Küt.Dök.Da.Başk.

Tekniker

Murat

BİŞKİN

Bilgi.İşlem.Da.Başk

Bil.İşlt

Nurgül

AKTAŞ

İd.Mal.İşler.Da.Baş

Memur

Ahmet

ARAKAYA

Öğrenci İş.Daire Baş.

Memur

Caner

BAYRAKCI

Personel Daire Başk

Memur

Meltem

ANLI

Strateji Daire. Başk


Karabük Üniversitesi’nde eğitimi esnasında özel tedaviye ihtiyacı olan öğrenciler için diğer öğrencilerin yararlandığı imkânlar gibi imkanlar sunan ‘Engelsiz KBU’ adında legal bir komite bulunmaktadır. Fiziksel olarak engeli olan, duyma zorluğu çeken, görsel olarak engeli olan öğrenciler ve hiperaktif öğrenciler, disleksi, epilepsi ve diyabet hastaları olan öğrenciler bu imkânlardan yararlanabilir.

Cinsiyet Eşitliği, engelli öğrencilerin entegrasyonu ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele üniversitemizde dikkat edilen alanlardır. Üniversitemiz engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır, fakültelerde asansörler ve rampalar bulunmaktadır.