AKTS Dağılımı

Karabük Üniversitesi’nde derslerin  Kredileri “işyükü” göz önünde tutularak belirlenmiştir. Yarıyıl bazında 30 AKTS, yıl bazında 60 AKTS'lik iş yüküne göre düzenlenen programlarda krediler teorik ders saatleri, laboratuar çalışması, proje hazırlanması, pratik çalışma, staj, seminer, problem saati, bireysel çalışma, sınav ve diğer değerlendirme aktiviteleri düşünülerek verilmiştir.

KBܒde, öğrencilerin bir dönemi (sınav dönemleri dahil olmak üzere toplam 17 hafta) tamamlayabilmeleri için en az 30 AKTS kredisinden başarılı olmaları zorunludur.

Kümülatif Genel Not Ortalamasının(CGNO) hesaplanması, öğrencilerin yerel kredi ve notlarına göre yapılır. Ancak, hem yerel kredi ve notlar, hem de AKTS kredileri ve notları öğrencilerin transkriptlerinde gösterilir.


AKTS kredilerinin belirlenmesinde önce üniversite ve fakülte düzeyinde ortak olan derslerin kredileri belirlenmiştir, bu amaçla fakültelerin AKTS koordinatörlerinden oluşan bir kurul çalışmalar yapmıştır.

Daha sonra, bölümlerin bireysel derslerinin AKTS kredileri, bölüm akademik üyelerinden oluşan kurulun çalışmaları ile belirlenmiştir. İş yüklerinin sınanması ile ilgili olarak öğrenci anket çalışmaları yapılmıştır.