Akademik Danışmanlık

·  Karabük Üniversitesi’nde akademik rehberlik için, her yeni öğrenciye bir danışman atanır.

 ·  Akademik danışman öğrencinin çalışmalarını, öğrenim süreci boyunca gözetleyerek öğrenci işleri ile beraber ders kayıtlarını yapmasında yardımcı olur. Danışmanlar öğrencilerin seçmesi gereken derslerde yardımcı olur.

. Danışamanların görevleri Üniversitemiz danışman yönergesinde tanımlanmıştır.
http://oidb.karabuk.edu.tr/yonerge/ogrdanısma.pdf

Hazırlık eğitimi zorunlu olduğu için, Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından her bir bölüm için oryantasyon eğitimleri yapılır.

Erasmus Proğramı için, her fakülte ve bölümde bir coordinator gelen ve giden öğrenciler için her türlü akademik konuda danışmanlık yapar.